top of page
raster_1_paars.jpg

STAD AARSCHOT.

Minder Hinder in de stad

De Stad Aarschot is een knap voorbeeld van een stad in beweging. Al meerdere jaren investeren de kasseistampers in heel wat stadsvernieuwingsprojecten. Vooral in het commerciële hart wil het bestuur een nieuwe wind laten waaien. 

 

En dus moest de schop in de grond. Het stadsbestuur vreesde voor heel wat overlast door stof en lawaai, en dus voor misnoegde burgers of handelaars die moeilijk bereikbaar zouden zijn. Toegegeven, dat is vaak de realiteit. Je bakt ook geen ei zonder het te breken. Net daarom ging de Stad Aarschot op zoek naar een communicatieadviesbureau. Enter: Amaril.

Voor de nieuwe stadswijk De Torens, de bekende Aarschotse bruidswinkel Haute Couture Harry die wordt omgevormd tot luxeappartementen of het klassieke doortochtproject. Sinds het najaar van 2018 zorgt Amaril voor de werfcommunicatie: we bepalen samen met het bestuur de communicatiestrategie en staan de technische dienst en politie bij met minderhinderadvies.

"Ik ben fier dat ik onze twee minderhinder- adviseurs kan voorstellen. Frederik en Tom slaan een brug tussen de Aarschottenaren enerzijds en bouwpromotoren en de stad anderzijds. Dankzij hen kunnen we iedereen beter informeren"


Mattias Paglialunga, voormalig schepen Lokale Economie

Minderhinderplatform

Amaril riep het minderhinderplatform in het leven: een denktank met relevante stadsdiensten waar ideeën, knelpunten en strategie worden besproken. Externe communicatie start immers met interne eendracht. Verder werd een apart webplatform aangemaakt en zorgt Amaril voor een betere informatiedoorstroming over vergunningsaanvragen, die vaak een eerste signaal zijn om te communiceren.

 

Meer dan beton en stenen

Amaril communiceert niet alleen over bakstenen en beton. Voor het nieuwe circulatieplan van de stad zetten we een campagne op touw, met eenvoudig leesbare plannetjes en doeltreffend drukwerk. Ook bieden we ondersteuning bij events, zoals de Streekproductenmarkt of het jaarlijkse Winterfeest. 

 

Stadsvernieuwing kent veel lagen. Het is letterlijk én figuurlijk bouwen. Amaril draagt heel wat steentjes bij. 

 

Sinds het najaar van 2018 is Amaril vaste partner van de Stad Aarschot voor omgevingscommunicatie en minderhinderadvies.

PROJECT ID

Klant : Stad Aarschot

Provincie : Vlaams-Brabant

 

Looptijd : sinds 2018 

A-team : Frederik & Tom

Status : going strong

Website: www.aarschot.be

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

Peer_referentiebeeld.jpg
#peerfietst
PEER OP DE FIETS

Stad Peer

Alles loopt op wieltjes dankzij een uitgebreid communicatieplan en opmerkelijke acties.

Status

ingefietst

Persm opening Grote Markt-3867.jpg
WERVEN IN
SINT-TRUIDEN

Stad Sint-Truiden

Minimale klachtenstroom door persoonlijke aanpak en pragmatische kijk op de werken.

Status

afgerond

Vestio5.png
(SAMEN)WERKEN AAN GODSHEIDE

Projectontwikkelaars Vestio & Kolmont

Een minderhinderplan om de leefbaarheid van het dorp te garanderen.

Status

afgerond

bottom of page