top of page
raster_1_paars.jpg

VESTIO & KOLMONT.

De stad Hasselt duidde bij de laatste GRUP-wijziging een groot deel van Godsheide aan als verkavelingsgebied. Projectontwikkelaars Kolmont en Vestio (in samenwerking met BPI) zullen hier op termijn 220 nieuwe woningen bouwen, bijna een verdubbeling van het huidige aantal woningen in Godsheide centrum. De omgeving is terecht bezorgd over de impact van de woonontwikkeling en vraagt aandacht voor de eigenheid en het DNA van hun dorp bij de realisatie van de projecten.

 

Minderhinderplan om leefbaarheid te garanderen

Amaril werkte voor de projectontwikkelaars een gezamenlijk minderhinderplan uit. Na onderhandelingen met de stadsdiensten en advies van instanties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, de Unie Godsheide en de buurtschool, bundelden we alle maatregelen en afspraken in een uitgebreid minderhinderplan. Dat werd ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege om nadien als voorwaarden op te leggen aan de aannemers van de projectontwikkelaars.

 

Werfcommunicatie en minderhinderadvies tijdens de uitvoering

Voor de communicatie ontwikkelden we een overkoepelende projectwebsite en informatiefolder om de omgeving in aanloop naar en tijdens de realisatie van de woonuitbreidingsprojecten zo goed mogelijk te informeren over de projecten en het reilen en zeilen op de werf. Onze adviseurs treden bovendien op als vast contactpunt voor de omgeving en zorgen zo voor snelle en adequate opvolging wanneer er extra aandacht vereist is of er problemen opduiken.

(Samen)werken aan
Godsheide

PROJECT ID

Klant : Vestio / Kolmont

Provincie : Limburg

 

Looptijd : 2017-2018 

A-team : Lotte & Tom

Status : afgerond

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

Aarschot.jpg
MINDER HINDER IN AARSCHOT

Stad Aarschot

Stadsvernieuwing is letterlijk en figuurlijk bouwen. Wij dragen graag ons steentje bij.

Status

going strong

Persm opening Grote Markt-3867.jpg
WERVEN IN
SINT-TRUIDEN

Stad Sint-Truiden

Minimale klachtenstroom door persoonlijke aanpak en pragmatische kijk op de werken.

Status

afgerond

Peer_referentiebeeld.jpg
#peerfietst
PEER OP DE FIETS

Stad Peer

Alles loopt op wieltjes dankzij een uitgebreid communicatieplan en opmerkelijke acties.

Status

ingefietst

bottom of page