top of page

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ.

Renovatie Grote Steunbeheer laat Demer weer echt door de stad stromen

raster_1_paars.jpg

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert werken uit aan de oude stuw ‘Grote Steunbeer’ op de Demer in Diest. Voor een vlot verloop van de communicatie over de werken ging de VMM met Amaril in zee. Bij dergelijke projecten zijn verschillende actoren betrokken en is een gediversifieerde communicatieaanpak die inspeelt op de specifieke informatiebehoeften van elke stakeholder nodig. Amaril zorgt voor een communicatiestrategie van aanpak tot uitvoering, waarbij er vaak kort op de bal moet worden gespeeld.

 

Elke communicatieactie begint met een strategie en een plan. Dat is voor dit project niet anders. Alleen zijn deze keer de werken iets complexer en abstracter, waardoor ze niet meteen merkbaar zijn voor de omgeving. Om het nut en het belang van de werken aan de Grote Steunbeer te duiden, werd het project in mensentaal uitgelegd in een folder die als wikkel rond het stadsmagazine zat. Ter plaatse werden op drie locaties werf- banners geplaatst met een eerste beeld van hoe het er binnenkort gaat uitzien. Door de pers nauw te betrekken en helder te informeren, kreeg dit mooie project heel wat media-aandacht. 

 

Wekelijks houden we de vinger aan de pols, waardoor we vlot kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden op de werf of lastige vragen van betrokken buurtbewo- ners. Per nieuwe fase dat de werken ingaan, wordt elk type stakeholder gecontacteerd via e-mail of brief en dit ondersteund met eenvoudige plannetjes om nieuwe (verkeers) situaties visueel weer te geven.

 

Omgevingscommunicatie over werken waarvan het resultaat voor de omwonenden niet meteen zichtbaar is of zelfs zal zijn, maakt het niet eenvoudig om draagvlak te creëren. Door de voordelen voor mens en natuur te benadrukken in de communicatie, verhoog je het begrip voor de ingrepen die nodig zijn en vooral voor de hinder die ze tijdelijk met zich meebrengen. Amaril brengt dit complexe verhaal zowel tekstueel als visueel helder in kaart en verliest daarbij de informatienoden van elke stakeholder niet uit oog.

PROJECT ID

Klant : VMM

Provincie : Vlaams-Brabant

 

Looptijd : sinds juni 2021  

A-team : Marleen & Thomas

Status : stroomt vlot

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

Aarschot.jpg
MINDER HINDER IN AARSCHOT

Stad Aarschot

Stadsvernieuwing is letterlijk en figuurlijk bouwen. Wij dragen graag ons steentje bij.

Status

going strong

Persm opening Grote Markt-3867.jpg
WERVEN IN
SINT-TRUIDEN

Stad Sint-Truiden

Minimale klachtenstroom door persoonlijke aanpak en pragmatische kijk op de werken.

Status

afgerond

Vestio5.png
(SAMEN)WERKEN AAN GODSHEIDE

Projectontwikkelaars Vestio & Kolmont

Minderhinderplan om de leefbaarheid in het dorp te garanderen.

Status

afgerond

bottom of page