top of page

GEMEENTE KALMTHOUT.

Heldere startcommunicatie voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woonbos II

raster_1_paars.jpg

Wie van natuur houdt, zit goed in Kalmthout. De gemeente heeft naast de prachtige alom bekende Kalmthoutse heide heel wat groen. Om die unieke identiteit en natuurbeleving te beschermen werkt Kalmthout aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het bosrijke woongebied in de zuidelijke rand van de gemeente. Het RUP ‘Woonbos II’ moet uiteindelijk een juridisch kader vormen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

 

Om de bewoners vanaf de start van de RUP-procedure te informeren, nam de gemeente Amaril onder de arm. Amaril zorgde voor het communicatieplan en dacht daarbij verder dan slechts informeren. Ook de mening van de Kalmthoutenaar telt en die kan best zo vroeg mogelijk in het proces meegenomen worden. 

Juridische materie hapklaar maken

Een RUP begint met een uitgebreide startnota (lees: meer dan 100 pagina’s) die voor een leek als Chinees in de oren klinkt. De taak van Amaril was om enerzijds de abstracte informatie van de startnota overzichtelijk en helder te maken en anderzijds de belanghebbenden meteen mee te krijgen in het proces. Want hoe vroeger zij mee aan tafel zitten, hoe groter het draagvlak voor het uiteindelijke RUP.

 

Uitleg vanop de fiets 

Maar hoe zorg je ervoor dat in tijden van corona niemand uit de boot valt? Het gekende platform van een fysieke infobeurs werd vrij snel van tafel geveegd. In ruil creëerde Amaril een uitgebreide informatiefolder die elke Kalmthoutenaar in de bus kreeg. Daarnaast vroegen we acteur én Kalmthoutenaar Frank Focketyn om al fietsend door het woonbos het project uit te leggen, in woord én beeld. Hierbij riep hij de inwoners op om de enquête in te vullen en hun stem te laten horen. 

 

Wie nog vragen had, kon ze live stellen tijdens het online vragenuurtje dat Amaril modereerde. Een laagdrempelig platform dat bovendien geen verplaatsing vraagt. De ingestuurde vragen werden zorgvuldig beantwoord door het projectteam. Dit maakt dat er samen wordt gewerkt aan een gedragen visie voor de toekomst van het woonbos.

PROJECT ID

Klant : Gemeente Kalmthout

Provincie : Antwerpen

 

Looptijd : maart - juli 2021  

A-team : Lotte & Marleen

Status : afgerond

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

Aarschot.jpg
MINDER HINDER IN AARSCHOT

Stad Aarschot

Stadsvernieuwing is letterlijk en figuurlijk bouwen. Wij dragen graag ons steentje bij.

Status

going strong

Persm opening Grote Markt-3867.jpg
WERVEN IN
SINT-TRUIDEN

Stad Sint-Truiden

Minimale klachtenstroom door persoonlijke aanpak en pragmatische kijk op de werken.

Status

afgerond

Vestio5.png
(SAMEN)WERKEN AAN GODSHEIDE

Projectontwikkelaars Vestio & Kolmont

Minderhinderplan om de leefbaarheid in het dorp te garanderen.

Status

afgerond

bottom of page