top of page

STAD DIEST.

Omgevingscommunicatie toegespitst op mobiliteit

raster_1_paars.jpg

Stad Diest werkt aan een globaal mobiliteitsplan waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers centraal staan. Het vernieuwen van de winkelwandelstraat, de uitrol van een nieuw verkeerscirculatieplan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een aangepast parkeerbeleid moeten het centrum leef- baar én bereikbaar maken. Zo een grote wijzigingen in de stadskern vragen om duidelijke en transparante communicatie naar alle stakeholders toe. De ideale opdracht voor Amaril, zo oordeelde Stad Diest. 

 

Als je het hart van een stad anders laat kloppen, dan verandert het ritme waarop de mensen zich moeten voortbewegen. Als vaste bezoeker kan je niet meer de auto- matische piloot opzetten. Daarom zorgde Amaril voor de nodige handvaten om de Diestenaar, bezoeker en handelaar goed voor te bereiden op de nieuwe verkeerscircu- latie en het aangepaste parkeerbeleid in het centrum. Die handvaten vloeiden voort uit het communicatieplan dat Amaril in nauw overleg met de communicatieverantwoorde- lijke opmaakte. Samen werkten we een communicatiemix uit om elke stakeholder vlot te bereiken. 

 

Zo zorgde Amaril voor de volledige redactie en opmaak van een folder die bij elke inwoner in de bus viel en schreven we bewonersbrieven, artikels voor het stadsmaga- zine, persberichten, nieuwsberichten en social media posts. Daarnaast ontwikkelde Amaril flyers en straatbanners voor de broodnodige communicatie in het straatbeeld. Elke communicatieactie werd bovendien ondersteund met heldere plannetjes van de verkeerssituatie. 

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

PROJECT ID

Klant : Stad Diest

Provincie : Vlaams-Brabant

 

Looptijd : sinds september 2021  

A-team : Marleen & Thomas

Status : lopende

Aarschot.jpg
MINDER HINDER IN AARSCHOT

Stad Aarschot

Stadsvernieuwing is letterlijk en figuurlijk bouwen. Wij dragen graag ons steentje bij.

Status

going strong

Persm opening Grote Markt-3867.jpg
WERVEN IN
SINT-TRUIDEN

Stad Sint-Truiden

Minimale klachtenstroom door persoonlijke aanpak en pragmatische kijk op de werken.

Status

afgerond

Vestio5.png
(SAMEN)WERKEN AAN GODSHEIDE

Projectontwikkelaars Vestio & Kolmont

Minderhinderplan om de leefbaarheid in het dorp te garanderen.

Status

afgerond

bottom of page