top of page
raster_1_paars.jpg

LANTIS.

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (nu: Lantis) is verantwoordelijk voor de realisatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen uit 2000 waarvan de Oosterweelverbinding wellicht het meest bekende onderdeel is.

 

Lotte werkte van augustus tot december 2016 als interim-projectcommunicator bij BAM en ondersteunde er het communicatieteam. Ze ontwikkelde voor BAM een informatiecampagne over de geplande infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht.

 

Informatiecampagne: voorbij de wettelijke voorschriften

In september 2016 diende BAM een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor de infrastructuurwerken Linkeroever. Bij elke bouwvergunningsaanvraag hoort een openbaar onderzoek, zodat de omgeving het bouwdossier kan inkijken en eventuele bezwaren kan indienen. In de wettelijke voorschriften is met een aanplakking in het stadhuis en een kleine krantenadvertentie weinig aandacht voor communicatie. Bovendien is het officiële bouwdossier dat ter inzage ligt zeer technisch en niet leesbaar voor iedereen. Daarom werkte Lotte voor BAM een informatieve communicatiecampagne uit - naast de officiële mededelingen - om de omgeving te informeren over de geplande werken en de lopende bouwvergunningsprocedure.

 

Brochure vertaalt technisch bouwdossier naar begrijpelijk taal

De geplande werken op de Antwerpse Linkeroever en in Zwijndrecht veranderen de snelweginfrastructuur en de aansluiting met de lokale wegen ingrijpend. In een brochure van 16 pagina’s zijn de verschillende onderdelen van dit project een voor een toegelicht, en dit met aandacht voor de thema’s bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid. Artist impressions en een presentatieplan geven een beeld van de toekomstige weginfrastructuur en maken de technische info visueel.

 

De brochure werd huis-aan-huis verdeeld in de buurten die direct getroffen worden door de geplande werken, was beschikbaar op publiekslocaties zoals stadhuis en districtshuizen en was digitaal te bekijken via de website www.oosterweelverbinding.be.

 

Infopunt voor uitleg en vragen

Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek richtte BAM een pop-up infopunt in op Linkeroever. Een leegstaand winkelpand werd aangekleed met infopanelen, bladerboeken en een tafelgroot presentatieplan. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden konden er terecht met hun vragen en opmerkingen over de infrastructuurwerken.

 

Lotte stond in voor de volledige inrichting en aankleding van het infopunt: ze ging daarvoor te rade bij de projectingenieurs om de nodige info te verzamelen, herschreef deze info naar begrijpelijke content en verzorgde de vormgeving van de infopanelen, raamstickers en beachvlaggen. Een dag per week bemande ze het infopunt en ontving ze er de bezoekers.

Informatiecampagne Infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht

PROJECT ID

Klant : Beheersmaatschappij Antwerpen              Mobiel (nu: Lantis)

Provincie : Antwerpen

 

Looptijd : augustus - december 2016 

A-team : Lotte

Status : afgerond

Website : www.oosterweelverbinding.be/
linkeroever

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

IMG_4935_edited.jpg
WERFCOMMUNICATIE & BEREIKBAARHEIDSADVIES

Agentschap Wegen en Verkeer

De bereikbaarheidsadviseur: een onmisbare schakel.

Status

in uitvoering

Referentie De Werkvennootschap 1.png
 
WERKEN AAN DE RING

De Werkvennootschap

Vanop de werf, met de voeten in de modder, tot in het buurthuis, mensen onder elkaar.

Status

in uitvoering

DJI_0054_edited_edited.jpg
VERHOGING BRUGGEN ALBERTKANAAL

De Vlaamse Waterweg nv

Omgevingscommunicatie bij complexe projecten.

Status

in uitvoering

bottom of page