top of page
raster_1_paars.jpg

DE WERKVENNOOTSCHAP.

Bereikbaarheidsadvies en minderhindercoördinatie 

De Werkvennootschap werd opgericht om grote, complexe mobiliteitsprojecten te coördineren. De organisatie valt rechtstreeks onder de Vlaamse Regering. Ze is compact en flexibel, wat een snelle en efficiënte aanpak mogelijk maakt.

 

De Werkvennootschap hecht in haar werking veel belang aan overleg, participatie en communicatie met alle stakeholders. De adviseurs van Amaril dragen hier hun steentje aan bij. 

Belangrijke schakel in het communicatieteam

Amaril werkt actief mee aan verschillende projecten binnen ‘Werken aan de Ring’, het programma dat de mobiliteit en leefbaarheid in de Brusselse Noordrand moet verbeteren. Met de eerste opgestarte projecten (uitbreiding fietssnelwegennet, de Ringtrambus,…) en talloze projecten in de startblokken wordt de rol van de bereikbaarheidsadviseur steeds belangrijker.

"De bereikbaarheidsadviseur van Amaril maakt het mogelijk dat wij ons werk met een gerust hart kunnen doen.
Echt mooi werk. Bedankt daarvoor
"


Jelle Vercauteren, Projectleider De Werkvennootschap

De bereikbaarheidsadviseurs van Amaril vormen een tussenpersoon tussen De Werkvennootschap en het bouwteam enerzijds, en de handelaars, attractiepolen, omwonenden, weggebruikers, belangenorganisaties, ... anderzijds. 

 

We werken daarnaast nauw samen met de andere communicatiedeskundigen bij de planning, uitwerking en realisatie van de communicatie voor de verschillende projecten.

PROJECT ID

Klant : De Werkvennootschap

Provincie : Vlaams-Brabant & Brussel

 

Looptijd : 2018-2022 

A-team : Tom & Thomas

Status : going strong

Website : www.werkenaandering.be

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

DJI_0054_edited_edited.jpg
VERHOGING BRUGGEN ALBERTKANAAL

De Vlaamse Waterweg nv

Omgevingscommunicatie bij complexe projecten.

Status

in uitvoering

AWV-01_edited.jpg
WERFCOMMUNICATIE & BEREIKBAARHEIDSADVIES

Agentschap Wegen en Verkeer

De bereikbaarheidsadviseur: een onmisbare schakel.

Status

in uitvoering

BAM_Linkeroever.jpg
INFORMATIECAMPAGNE LINKEROEVER

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Van technisch bouwdossier naar begrijpelijke taal.

Status

afgerond

bottom of page