top of page
raster_1_paars.jpg

DE VLAAMSE WATERWEG nv.

De Vlaamse Waterweg beheert de Vlaamse waterwegen als een krachtig waternetwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste schakel in dit netwerk. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. Met de verhoging van alle bruggen over het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg dan ook in de verdere uitbouw om betere kansen te geven aan het transport over water.

 

De Vlaamse Waterweg vertrouwt ons graag projecten toe waarbij meerdere overheidsinstanties als bouwheer betrokken zijn. Waarom? Omdat we ingrepen aan complexe infrastructuurknooppunten vlot, samenhangend en constructief laten verlopen, zowel op het vlak van externe communicatie als interne samenwerking. Vandaag doen we dat bijvoorbeeld voor de verhoging van de Gabriël Theunisbrug en heraanleg van het Duvelsplein (Antwerpen) en de herinrichting van de Merksemsebaan en bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug (Wijnegem/Schoten).

 

Stroomlijnen, plannen en coördineren van de omgevingscommunicatie 

De verbindende functie van de Albertkanaalbruggen verstoor je niet zonder een gediversifieerde communicatieaanpak die inspeelt op de specifieke informatiebehoeften van de verschillende stakeholders en doelgroepen. Als een van zijn belangrijkste taken zorgt de omgevingsadviseur voor de planning en aansturing van de communicatie op collectieve en individuele schaal.

We hebben tegelijkertijd oog voor zowel de ruime omgeving als voor de lokale actoren. Vanaf de startnota, tijdens de procedures, de effectieve werken zelf, tot na de feestelijke inhuldiging van de nieuwe brug. Zo bouwen we aan solide relaties met besturen, buurtbewoners, en handelaars of bedrijven..

Omgevingscommunicatie bij complexe projecten 

In woord, in daad en door samenwerking

De adviseurs van Amaril zijn veel meer dan deskundigen achter de schermen. Evenveel zijn ze daadkrachtig te velde in de project- en hinderzone van de infrastructuurprojecten. Onze empathische en tegelijk rechtdoorzee houding zorgt voor begripvolle, maar krachtdadige en directe communicatie met de omgeving. Door deel uit te maken van het team communicatie, het technische projectmanagement en het uitvoerend bouwteam zijn we zowel integrator als nichedeskundige.     

Bijvoorbeeld voor de spoorbrug in Herentals zorgen we voor individuele gesprekken met eigenaars over noodzakelijke grondverwerving. Dit doen we in nauw overleg met de dienst vastgoedtransacties, ingenieurs van Infrabel en De Vlaamse Waterweg. We zorgen voor de organisatie en begeleiding van zitdagen, infomarkten en participatiemomenten voor de omwonenden.

PROJECT ID

Klant : De Vlaamse Waterweg nv

Provincie : Limburg & Antwerpen

 

Looptijd : sinds 2019 

A-team : Tom, Lotte & Frederik

Status : in uitvoering

Website : www.vlaamsewaterweg.be

VERGELIJKBARE PROJECTEN.

IMG_4935_edited.jpg
WERFCOMMUNICATIE & BEREIKBAARHEIDSADVIES

Agentschap Wegen en Verkeer

De bereikbaarheidsadviseur: een onmisbare schakel.

Status

in uitvoering

Referentie De Werkvennootschap 2.jpg
 
WERKEN AAN DE RING

De Werkvennootschap

Vanop de werf, met de voeten in de modder, tot in het buurthuis, mensen onder elkaar.

Status

in uitvoering

BAM_Linkeroever.jpg
INFORMATIECAMPAGNE LINKEROEVER

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Van technisch bouwdossier naar begrijpelijke taal.

Status

afgerond

bottom of page